Tranquility

Denne Tutorial skrev jeg noen dager etter terrorbombingen i Oslo.
Jeg var på vei hjem fra jobb og var i sentrum da det smalt.

R*I*P

Denne tutorial er skrevet av Anne Grete, eier av thiledesign og
enhver likhet med andre tutter er en ren tilfeldighet.
.
.
Denne tutten er opprinnelig laget i PSP X3 men jeg har også laget den
i PSP 2020. Den kan fint lages i andre psp versjoner.
Avhengig av hvilken versjon av Corel du bruker,
kan resultatet bli forskjellig.
.
.
I de nyeste versjonene av PSP er
Image-Mirror blitt til  Image – Mirror – Mirror Horizontal og
Image-Flip har blitt til Image – Mirror – Mirror Vertical
.
.
NB! Kopier alle tubene og legg ned originalene.
Det er kun kopiene som brukes i bildet.
Bruker du andre tuber, henter du farger fra disse.


Mine farger:
FGF # c4e5f5 * BGF # 567f9c
Gradient på FGF Sunburst – Angle 0 – Repeats 1
50 – 50 – 50 -50
.
.
New Image 650 x 415 pxl
Fyll med gradienten
*
Hent frem tuben Tranquility Forest
New Rasterlayer > select all > Paste into selection
select none
*
Hent frem tuben Misted Unicorn – Image mirror – Mirror Horizontal
Paste as new layer – (la den ligge der den lander)
*
Finn tuben Butterfly – Paste as new layer
Trekk den ned til venstre hjørne
*
Finn tuben Dove – Paste as new layer – trekk den mot venstre og litt opp
*
Merge Visible – Select all – New Rasterlayer
*
Finn tuben Lace – Paste into selection
Blend Mode – Luminance
*
Add Borders 65 pxl med FGF
Select all – Contract med 65 – Invert
Finn tuben Tranquility Background – Paste into selection – Invert
Drop Shadow – Med disse innstillingene
Vertical og Horizontal = 0
Opacity 100 – Blur 35 – Farge #324c5e
*
Finn tuben TexT – Paste as new layer
Se min hvor den skal sitte
*
New Rasterlayer
Lag en gradient på FGF
Linear – Angle 125 – Repeats 30
Fyll med gradienten
Select all – Contract med 3 pxl – Hitt din deletetast – Select none
Merge visible
*
Til slutt finner du tuben Lady of the Forest
Paste as new layer – Resize 95 Gjenta resize en gang
Trekk henne helt ut til høyre – Xero Clarity
Merge Visible

…………………………………………………………………………………………………………………
Alle Rettigheter til denne tutorial:
Copyright: ©Anne Grete / ©thiledesign juli 2011
…………………………………………………………………………………………………………………