Fairy Maiden

Fairy Maiden

Tuben er funnet på Pixabay

Denne tutorial er skrevet og laget av Anne Grete, eier av thiledesign.
Jeg har brukt min egen fantasi og kunnskap om psp,
og en hver likhet med andre tutter er derfor en ren tilfeldighet.
Tutten er laget i i PSP 2020 men den kan også lages
i andre versjoner. Avhengig av hvilken versjon av Paint Shop du bruker,
kan resultatet bli litt forskjellig.

Lager du denne tutorial må du linke tilbake til siden min.
Sender du meg resultatet, legger jeg det inn her med en stor takk.

*
I de nyeste versjonene av PSP er
Image-Mirror blitt til  Image – Mirror – Mirror Horizontal
Image-Flip har blitt til Image – Mirror – Mirror Vertical
*
*
NB! Kopier alle tubene og legg ned originalene.
Det er kun kopiene som brukes i bildet.
Bruker du andre tuber, henter du farger fra disse.

image

Mine farger
FGF #092a55 ** BGF #aa92be
Gradient på FGF Rectangular – Angle 0 / Repeats 1
Center Point – H 30 / V 100 * Focal Point – H 5 / V 50

New Image 800 x 600 pxl
Fyll med gradienten
*

FU2 (mix) BkgDesigners sf10 1 – Cruncher 20 – 20
Mehdi – Sorting tiles
Block Range 300 – 500 / Block 300 – hak av i plus
*

FU2 (mix) BkgDesigners sf10 1 – Cruncher 20 – 20
*

Distortion Effects – Polar Coordinates
Hak av i Rectangular to polar og Color – Bruk BGF aa92be
*

Aktiver ditt Magic Wand tool (pass på at feather står på 0)
Selecter de rosa hjørnene (Hold Ctrl + Shift tastene nede og klikk)

Når alle fire hjørner er selectert
Texture Effects – Blinds med disse innstillinger
Width 5 – Opacity 75 – Farge # 092a55 – Hak av i Horizontal – Select None
*

Image Effects – Seamless Tiling
Hak av i Corner – Bidirectional og Linear
Bruk diss innstillingene 0 / 0 / 100 / – FM Tile – Tools Blend Emboss
Lukk for øyet til dette layer
*

New Rasterlayer – Fyll med BGF # aa92be
Finn masken NarahMasks 1669 – New masklayer from image
Delete masklayer – Merge group (kall dette layer group – raster 2)
Edge effects – Enhance
Lukk for øye til dette layer
*

New Rasterlayer – Fyll med FGF # 092a55
Finn masken Abstract 11 – Delete masklayer – merge group (kall dette layer group – raster 3)
Nå har du tre layer i ditt PSP
Åpne for øye til alle layer
*

Aktiver øverste layer – Duplicate – Mirror / mirror Horizontal
Merge Down
*
Et layer ned
Aktiver ditt Eraser tool – size 30 – Hardnes 35
Så visker du bort de nederste rosa linjene i nederste høyre hjørne – se min
*

Finn tuben Fairy Maiden – Paste as new layer
Xero – Clarity
*

Lukk for øyet til alle layer
Aktiver øverste layer
New Rasterlayer – Fyll med FGF – Select all – Contract med 20 Hitt ditt delete tast
EyeCandy 4000 – Cutout med disse innstillinger
315 – 7 – 6.50 – 80 Hak av i Keep original image (bruk FGF) – Select None
FU2 (mix) BkgDesigners sf 10 1 – ALFs Border Mirror Bevel 128 – 64
Åpne øynene til alle layer
*
*
*

Så skal du lage animasjonen

Aktiver Group- raster 3
Alien Skin – Xenofex 2 – Constellation med disse innstillingene
4 / 50 / 4 / 0 / 100 / 75 – Twinkle rotation 45 – Hak av i Keep original image – Random seed 1
Copy Spesial – Copy merged

Åpne ditt Animation Shop
Edit – Paste as new animation

Tilbake i PSP
Undo Constellation – Constellation – Sett star size til 5 (La resten stå som de er)
Copy Spesial – Copy merged

Over i ditt AS – Paste after current frame

Tilbake i PSP
Undo Constellation – Constellation – Sett star Size til 6 (La resten stå som de er)
Copy spesial – Copy Merged

Over i ditt AS
Paste after curent frame

Tilbake i PSP
Undo Constellation – Constellation – Sett star Size til 4 (La resten stå som de er)
Copy Spesial – Copy Merge

Over i ditt AS
Paste after curent frame
Save as GIF

******

………………………………………………………………………………………………………………………………
Alle Rettigheter til denne tutorial:
Copyright ©Anne Grete/thiledesign * Mars 2023
………………………………………………………………………………………………………………………………