Mitt Filosofiske Hjørne

UTFORDRINGER

(12 juli 2016)

du blir stilt overfor i livet, kan skape både gode og mindre gode relasjoner. Det kommer helt an på din egen holdning og reaksjon. Utfordringene du møter, kan feks være forårsaket av personlige konflikter, sykdom eller sorg. Kan prøvelsene du stilles overfor, skape grobunn for din indre vekst og utvikling?

Tenk etter. 
Hva gjør du når livet setter deg på prøve. Går du inn i deg selv, stikker hodet i sanden og gjemmer deg? Leter du etter syndebukker, bebreider andre for dine reaksjoner.
Mange unge opplever ensomhetsfølelsen. Det sosiale presset for å lykkes, være den som alle ser opp til i vennegjengen, kan virke uoppnåelig for di fleste. Mange står utenfor. Hva gjør samfunnet for at ungdommen i dag blir best mulig rustet til å mestre utfordringene di stilles overfor? 

Prøver du å ta styringen selv, ta tyren ved hornene og gjør noe med situasjonen du er havnet i. Hva kan du gjøre for å få livet ditt tilbake på rett spor? Du, som jeg, må tørre å være modig, vise at du er sårbar. Noe som absolutt ikke er lett.

Mitt Filosofiske HjørneDa jeg ble behandlet med cellegift, var jeg bevisst på å jobbe med mine egne tanker, skape meg en ny og god hverdag. Tryggheten min sønn ga meg var ubeskrivelig.  

Jeg ville ikke gå med parykk, det var ikke meg. Derfor fikk jeg mange, lange blikk hver gang jeg var på senteret eller tok toget til Oslo. Bare det at jeg våget, skapte en god trygghet i meg. 

Gode råd fra mine medpasienter, gjorde at jeg greide å styre unna når hverdagen var på det gråeste.

Meditasjon hjalp meg med å redusere stress og følelsesmessige utfordringer i det halvannet året behandlingen varte og siden selvfølgelig. 
For mange år siden kjøpte jeg en bok skrevet av Kristin Flood som heter skriv deg innover, vikle deg utover. Siden har jeg skrevet meg innover. Jeg nektet å bli værende i klisteret fra barndommen, så jeg skrev meg ut av den. Dermed ble jeg bedre kjent med mitt indre jeg. Og tro meg, jeg skrev under hele behandlingen og har fortsatt med å skrive. Jeg våget å stå i min egen sårbarhet. 

Jan Teigen synger Drøm Ditt Liv, Lev Din Drøm. Gode ord å ta med seg videre på veien. 

Drøm ditt liv

Kontrasten mellom oss mennesker er stor. Selv om vi kommer ut for samme situasjon, reagerer vi forskjellig. Det opplevde jeg selv den fatale dagen 22 juli. Da befant jeg meg såvidt utenfor trykkbølgen til bomben. Smellet vil for all tid sitte i hukommelsen.

Den dagen lærte jeg at livet er for kort til å brukes på hat og trangsynthet. Hva lærte du?

Ikke la dine utfordringer være forgjeves. La det som hender føre deg fremover til et helt liv. Ta di første skrittene som gjør deg til den du er. Finn stillheten i deg, så våger du å lytte innover i deg selv. Da finner du svarene du trenger. Prøving og feiling gir deg veien videre. Tenk deg glad og fri. Fokuser på det positive og vit at du egentlig ikke er redd for det du er redd for. 

Ved ikke å la andre bestemme over deg, tar du ansvar for eget liv. Du må våge å leve!!!!!