Alternativt

SJELEN OG DET ALTERNATIVE MENNESKET

Sjelen og det alternative mennesket

 Jeg har vert med å diskutere sjelen og det alternative mennesket flere ganger. Disse samtalene inspirerer meg til å skrive litt om temaet, slik jeg ser det. 

Som Rene Descartes (1596-1650) sa, «JEG TENKER, DERFOR ER JEG»

Min oppfatning av kropp og sjel har utviklet seg gjennom et langt liv og er vel formet innenfor den alternative bevegelsen. Etterhvert som tingene falt på plass, utviklet jeg mitt livssyn og min «tro». Det er dette jeg prøver å skrive noe om her. 

Det sies at mennesket består av kropp og sjel. Det vil si, en kroppslig og en sjelelig bevissthet. 

Den kroppslige bevisstheten er min evne til å registrere eller sanse det som hender rundt meg eller inne i kroppen. Bl.a. gjennom den fysiske og den psykiske smerten jeg av og til har blitt utsatt for. For å påvise brudd, tar jeg røntgen/CT bilder. For å finne ut av diverse sykdommer, blir det tatt blodprøver.
Den følelsesmessige/psykiske bevisstheten, eksisterer mest på «innsiden» og er vanskelig å oppfatte av andre. 

Den sjelelige bevisstheten er en «ikke materiell bevissthet». Det er den jeg omtaler som min sjel.
Lytter jeg til sjels nærvær, kan jeg faktisk kjenne igjen tidligere livs viten, liv som er levd. 
Når den fysiske kroppen min en dag visner bort og dør,
lever sjelen videre. I sin egen bevissthet, tar den med seg det den har lært i mitt liv. 

Før sjelen tar bolig i en fysisk kropp, bestemmer den hva som er målet med akkurat det livet som nå planlegges. Hva er hensikten, hva er målet for dette livet på jorda. Det blir bestemt familie, mor, far, søsken osv. Da jeg ble født, begynte jeg å skape mitt livs sannheter. 

Jeg mener sjelens følelsesliv endres, når den tar plass i sin menneskekropp.

Jeg må aldri tvile på at jeg er det jeg vet jeg er. Sjelen har gått igjennom livene flere ganger. Det jeg har glemt i min fysiske hjerne, husker sjelen og gir videre til meg i små drypp. Det jeg opplever, vekker vage minner om ting som har vert, opplevelser som er opplevd.