fbpx

Nordbytjernet
2018

er et av få friluftsområder vi har igjen her i byen. Den lille perlen finner du ca 1 km nord for Jessheim sentrum. Tjernet og området rundt er heldigvis et fredet friluftsområdet som brukes flittig av alle, hele året. Der er et rikt fugleliv, jeg har sett både sothøne, toppdykkere, sivhøne og stokkender følger meg alltid på veien rundt.  De siste årene har et svanepar gitt oss mange fine opplevelser.
    *
Nordbytjernet ligger ved Jessheim i Ullensaker kommune, og er en grytehullsjø. Tjernet ble dannet for ca. 10 000 år siden da den store innlandsisen trakk seg tilbake. Store isfjell brakk av fra brefronten og noen av disse strandet og ble så helt eller delvis begravd av løsmasser som sand og grus. Da isfjellene smeltet ble det igjen noen forsenkinger i terrenget, og det er disse forsenkningene vi i dag kaller dødisgroper eller grytehull. Når disse har blitt fylt med vann får vi en grytehullsjø slik som Nordbytjernet.


Svanefamilien 2018
seks svanebarn kom til verden en vårdag ved Nordbytjernet. Fire vokste seg store og sterke. En ble funnet død i vannkanten og en ble avlivet pga sykdom. Ryktet sier at de ble bitt av gjedde.

Copyright: © thiledesign/Anne Grete   2019   All rights reserved