Mitt Filosofiske Hjørne

LIVSERFARING

Livserfaring

Hva er livserfaring?

Livets lærdom, hva legger vi i ordet livserfaring. Kan livserfaring gjøre oss til bedre mennesker? Er det basert kun på en erfaring, eller er det summen av alt vi lærer opp gjennom livet, fra fødsel til død. Er di som har mye livserfaring klokere enn di som har lite? Er det kun et langt liv som gir livserfaring? Kan livserfaring måles og i såfall måles i hva?

Mange spørsmål som dukker opp i hodet mitt mens jeg sitter her å skriver. Neimen om jeg vet om jeg har svaret på noen av dem. 

Når og hvordan oppdager jeg egentlig om jeg har tilegnet meg livserfaring egentlig. 

Mitt Filosofiske hjørneJeg vokste opp i en tid da dysleksi ikke fantes. På barneskolen hadde jeg store skrivevansker og ble faktisk sett på som dum. På skolen elsket jeg å skrive. Dessverre kom alle skrivebøkene mine tilbake med enkle og doble røde streker under omtrent annet hvert ord. Tilslutt ga jeg bare opp. Barn tror jo det di voksne sier, så jeg begynte å se på meg selv som dum. Jeg greide ingen ting likevel, så hvorfor prøve? Dessuten opplevde jeg mye erting og mobbing opp gjennom barneskolen som nok har preget meg gjennom hele livet. 

Heldigvis hadde jeg foreldre som aldri ga meg opp, di terpet og terpet både på norske og engelske gloser. Det var først da jeg ble voksen at jeg skjønte hvor heldig jeg egentlig var i mitt valg av foreldre. 

Jeg var faktisk godt voksen før jeg fant igjen skrivegleden. Jeg sliter fortsatt med dysleksi og er en ivrig bruker av google rettskriving. Likevel blir det nok noe feilskriving hist og her som jeg rett og slett ikke ser. 

Dette har nok gitt meg noen gode livserfaringer. Jeg hater å bli mobbet selv og jeg misliker stort at andre blir det. Det er ikke slik man oppfører seg overfor barn, ungdom eller voksne som eventuelt sliter med samme problemet. Det er først etter at jeg selv fikk barn, at jeg endelig opplevde at trygghet gir mestring. 

Livet selv er en eneste stor livserfaring. Ja, jeg mener det, det vanskeligste i livet er faktisk å leve. Det å kunne sjeldne mellom godt og ondt, empati og sympati. Respekt, tillit og toleranse for hverandres tro og meninger, det er livsnødvendig for oss alle. Troen på livet, vårt menneskeverd, skriver Nordal Grieg i «Til Ungdommen» 

Når jeg ser tilbake på alt som har skjedd nedover i Europa det siste året, spør jeg meg selv. Hvilke livserfaring(er) har jeg gjort meg? Jeg er utrolig heldig som er født i et trygt land, hvor vi har ytringsfrihet, mulighet for utdanning for alle,  Det er forferdelig å se hvordan flyktningene blir behandlet nedover i Europa. Hvordan Norske myndigheter behandler flyktninger som ønsker seg til Norge. Det gjør vondt å oppleve hvor kalde og følelsesløse våre nåværende politikere har blitt. 

 

Faktisk er jeg født inni verdens beste familie, i verdens beste land.